T.C.
KADİRLİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 
Sayı    : 62326736 2017/ 469                                                                                                                                                                  13.11.2017
Konu  : Birlik Meclisi Olağanüstü
               Toplantı daveti
 
 
Sayın; ………………………………………
 
 
            Kadirli Köylere  Hizmet Götürme Birliği’nin Birlik Meclisinin  Aralık 2017 dönemi olağan  toplantısı 25 Aralık 2017 günü Saat 10.00’da Kadirli Ticaret Odası Toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
 
            Belirtilen gün  ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            Ömer COŞKUN
                                                                                                                                                                                                                                                Kaymakam
                                                                                                                                                                                                                                                 Birlik Başkanı 
 
G Ü N D E M                                              :
  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  3. Açış konuşması
  4. 2018 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi,
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış